• July 15, 2024

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Quyết định số 347, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do, bà Nguyễn Hương Giang đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định số 346, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Quỳnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Trước đó, trong các ngày 24 và 25/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan kiểm tra của Đảng xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể Đảng này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Hậu quả, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Trong đó, có trách nhiệm của các cá nhân gồm: ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tử Quỳnh.