• May 28, 2024

โฆษกสลากฯ เคลียร์ปมอายัดสลากฯ แบบไหนจ่าย ไม่จ่ายรางวัล

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการอายัดสลาก และการจ่ายเงินรางวัลว่า โดยปกติแล้วตามระเบียบของการจ่ายรางวัล สำนักงานสลากฯ มีหน้าที่จ่ายรางวัล ให้กับผู้ถือสลากใบและนำบัตรประชาชนแจ้งมา…

Read More