• July 15, 2024

เวเนซุเอลาระดมกำลังนับหมื่น ยึดเรือนจำคืนจากแก๊งอาชญากรรม

เรือนจำที่ว่านี้มีชื่อว่า เรือนจำโตโกรอน (Tocoron) ตั้งอยู่ทางเหนือของเวเนซุเอลา ถือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ใหญ่และอันตรายที่สุดในประเทศ โดยที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งอาชญากรรม “เตรน เด อารากัว (Tren de Aragua)” มานานหลายปี ซึ่งที่ผ่านมา แก๊งนี้ถูกกล่าวหาว่า ใช้เรือนจำเป็นฐานในการ…

Read More