• April 19, 2024

รัฐบาลเตรียมดันไทยเป็นเจ้าภาพจัด “World Pride 2028”

24 ก.พ.67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาตอกย้ำ นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการปาฐกถาพิเศษ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง” โดยย้ำถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม และท…

Read More