• July 15, 2024

ฉลองสงกรานต์ไทยเป็นมรดกโลก "แอนโทเนีย" แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์

จากกรณี UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ล่าสุด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(7 ธ.ค. 2566) เวลา 18.00 น. จะมีการจัดงานฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Songkran in Thailand, Traditional Thai Ne…

Read More