• May 28, 2024

Đại học Sư phạm Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường

Tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 9/3, ông Nguyễn Văn Hiền nhận quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kì 2020-2025 theo Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Bộ và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Hiền từng là giảng viên khoa sinh, trưởng phòng hành chính tổng hợp, giám đốc trung tâm nghiên cứu sản xuất học liệu và giữ chức phó hiệu trưởng nhà trường.

Trên cương vị quản lý, ông Hiền phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản trị; Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên; Trung tâm Công nghệ thông tin, TT Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Viện Khoa học Xã hội, Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế…From: web game casino

Theo lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn bộ máy của nhà trường.

Những đóng góp tích cực của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong tương lai.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường Đại học Sư phạm là đơn vị trọng điểm quốc gia và trong khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao.

Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của trường và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường bao gồm các thành viên trong và ngoài trường, được đăng tải công khai.

Hiện Đại học Sư phạm Hà Nội do GS Nguyễn Văn Minh làm Hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, phụ trách các lĩnh vực liên quan.From: web game casino

Được biết, GS Minh nguyên là Trưởng Khoa vật lý. Ông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ năm 2012 đến nay. Dự kiến năm nay, GS Minh sẽ nghỉ hưu theo chế độ.