• May 28, 2024

3บริษัท ‘พีเอ็มอาร์-อัครา-ออสสิริส’ พลิกโฉมไทยสู่ ‘ฮับ’ อุตสาหกรรมทอง

ที่บูธ B-08, B-10 ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 67 (7-11ก.ย.) อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อเวลา 11.00 นคำพูดจาก ทดลองเล่น. วันที่ 9 ก.ยคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด หรือ “พีเอ็มอาร์” กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีจุดเริ่มต้นจากการที่เรามีโอกาสให้บริการสกัดสินแร่คงค้างในสายการผลิตของเหมืองทองอัครา จ.พิจิตร นับว่าเป็นงานแรกที่ได้ให้บริการกับบริษัทที่เป็นธุรกิจต้นน้ำ ก่อนหน้านั้นโลหะมีค่าที่แปรรูปและสกัดส่วนใหญ่จะเป็นเศษโลหะมีค่าจากกระบวนการผลิตเครื่องประดับและโลหะมีค่ารูปพรรณเก่า ครั้งนั้นบริษัทอัคราได้ส่งทีมงานมาร่วมทำงานกับเรา ทำให้การสกัดสินแร่คงค้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สินแร่คงค้างได้รับการสกัดออกมาเป็นทองคำและเงินบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล การร่วมงานดังกล่าวทำให้ทราบว่า อัครากำลังมองหาผู้ให้บริการแปรรูปและสกัดโลหะมีค่า ซึ่งเรามีความมั่นใจและความพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการแปรรูปและสกัดทองคำให้กับอัครา จึงสร้างความร่วมมือกับอัคราและออสสิริส เพราะเล็งเห็นว่าเป็นการเชื่อมซัพพลายเชนอุตสาหกรรมทองคำระหว่างบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจ “ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ” ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งยังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปและสกัดทองคำแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทางด้าน นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานงานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซสฯ กล่าวว่า มาตรฐาน RJC เป็นสิ่งที่เรามองหาในบริษัทแปรรูปและสกัดทองคำที่จะมาร่วมงานกัน เราตัดสินใจเข้าสู่ความร่วมมือครั้งนี้กับพีเอ็มอาร์ เพราะการสกัดสินแร่คงค้างในสายการผลิตของเรา ทำให้เห็นว่าพีเอ็มอาร์เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ให้บริการแปรรูปและสกัดทองคำ ประกอบกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของพีเอ็มอาร์เป็นไปในทิศทางเดียวกับเรา จึงมั่นใจและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้กับพีเอ็มอาร์ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งของเราที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการผลิตทองคำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือที่ต้องการยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทองคำแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยอัคราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมพื้นที่โดยรอบ การเปิดดำเนินการเหมืองทองคำของอัคราบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ในพื้นที่ห่างไกลย่านศูนย์กลางธุรกิจของทั้ง 3 จังหวัด จึงเป็นการสร้างอาชีพกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ไม่เพียงแต่ผ่านการจ้างงานในการทำเหมืองทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนโดยรอบ ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางานทำ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นให้เติบโต หากแต่ยังผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องในประเทศ การสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ สังคม การศึกษาและศาสนา, ตลอดจนการชำระค่าภาคหลวง ที่จะได้รับการจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งเหมืองสำหรับการพัฒนาชุมชน

ขณะที่ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า การให้คุณค่ากับอัตลักษณ์ความเป็นไทยนับได้ว่าเป็นดีเอ็นเอของแบรนด์ออสสิริส เรามีรากฐานมาจากการเป็นช่างทอง จึงรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่เห็นทองรูปพรรณที่สร้างสรรค์โดยฝีมือช่างทองไทยสวมใส่อยู่บนร่างกายของทุกคน ที่เห็นว่าฝีมือช่างทองไทยได้สร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับทองที่ส่งมอบต่อให้กับผู้ครอบครอง เราอยากสานต่อความภาคภูมิใจนี้ จึงแสวงหาความร่วมมือที่จะทำให้ ‘ทองไทย เพื่อคนไทย’ มากยิ่งขึ้น สำหรับการเข้าสู่ความร่วมมือกับพีเอ็มอาร์ ก่อนหน้านี้เราเป็นลูกค้าของพีเอ็มอาร์ รับบริการสกัดทองรีไซเคิลรูปพรรณเก่าที่ใช้แล้วกลับมาเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐานสากลโดยเปอร์เซ็นต์ทองคำตรวจสอบตามมาตรฐาน GIT ที่เรายึดถือมาโดยตลอด อีกทั้งพีเอ็มอาร์ มีนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยเหมือนกับเรา จึงมองว่าการร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” ให้ครบวงจรการผลิต ลดการนำเข้า เพิ่มคุณค่าทางจิตใจ กระจายสินค้าให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน ตนเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะสามารถพาประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าทองคำครบวงจร หรือ GOLD HUB แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน.