• July 15, 2024

เลือกตั้ง 2566 – “เลขาฯป.ป.ช.” แนะ “กกต.” คุมเข้ม นโยบายเสี่ยงช่วงเลือกตั้ง

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง การหาเสียงว่าสิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้นั้น โดยป.ป.ช.ได้เสนอแนะไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แล้ว ซึ่งพยายามทำด่านแรกคือการสกัดเอาคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนปกครองประเทศ โดยต้องแยกแยะให้ชัดระหว่างผลประโยชน์ตนเอง สาธารณะ และทางราชการ เพราะหากไม่รู้ ก็จะทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทำหน้าที่ไม่สุจริตหรือทุจริตในการทำหน้าที่ เมื่อเข้ามาทำหน้าที่ของรัฐ

เลือกตั้ง 2566 : กกต.เตรียมพร้อมคำพูดจาก เว็บสล็อต777! รับมือทุจริตเลือกตั้ง 2566

เลือกตั้ง 2566 : เตือนนายจ้าง-สถานประกอบการ ไม่ให้ลูกจ้างออกไปเลือกตั้งโทษหนัก

เลือกตั้ง 2566 : กา X อย่างไร ไม่ให้กลายเป็นบัตรเสีย

ซึ่งเมื่อพ้นจากกกต.แล้ว ก็จะอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของป.ป.ช. ในการลงไปตรวจสอบการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจจะร่วมกระทำความผิดกับทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และเอกชนหรือประชาชน ที่อาจสนับสนุนเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้ให้ สนับสนุนให้กระทำความผิด ซึ่งทาง ป.ป.ช. พยายามจะตัดขาข้างใดข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้ครบองค์ประกอบ ก็จะสามารถตัดวงจรทุจริตไปได้ ยอมรับว่าหากทั้งสามฝ่ายไม่ประสานกันก็จะแก้ยาก แม้จะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ตรวจสอบ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำหน้าที่

นายนิวัติไชย กล่าวว่า ปัจจุบันการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น ป.ป.ช. พยายามปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีต่อต้านการทุจริตนานาประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การทุจริตเป็นอาชญากรรมโลก โดยเฉพาะการโยกย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศ รวมถึงกรณีการหลบหนีเข้าประเทศ หรือหนีออกไปต่างประเทศ หลังกระทำความผิด จึงอยากปลุกกระแสภาคประชาชนให้ลุกมา ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทน ต่อการคอรัปชัน และสื่อมวลชนต้องมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดกระแส เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการตื่นตัวและเฝ้าจับตามองการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นขอให้สื่อเฝ้าจับตาสถานการณ์การทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป.ป.ช. พยายามนำเสนอ ข้อมูล เพื่อให้สื่อมวลชนส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้ง