• May 28, 2024

เปิดใช้แล้ว! สะพานเบลีย์สาย นม.3041 “โคราช”

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ได้ติดตั้งสะพานเหล็กสำเร็จรูป (Bailey Bridge) ความยาว 18 เมตร บนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3041 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-บ้านตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (ช่วง กม.ที่ 12+00 ถึง 12+050) แล้วเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

หลังจากบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำกัดเซาะคันดินใต้พื้นคอสะพาน สัญจรผ่านไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทช. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมาเวลานี้ มีถนนและสะพานไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 อ.ห้วยแถลง ช่วง กม.ที่ 18+500 ถึง กม.ที่ 22+500 ระดับน้ำสูง 30 ซมคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และ 2.สะพานชุมชนสาย นม.021 สะพานข้ามลำมาศ-บ้านโนนตูม อ.ชุมพวง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+100 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามเฝ้าระวังสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายเตือนและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หากเกิดอุบัติเหตุบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146