• May 28, 2024

“ทางหลวงชนบท” น้ำท่วมยังวิกฤต 132 สายทาง ห้ามผ่าน 80 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. วันนี้ (22 ต.ค.65) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน นครนายก พังงา ภูเก็ต หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เชียงราย และนครปฐม ได้รับผลกระทบ 132 สายทาง สัญจรผ่านได้ 52 สายทาง และสัญจรผ่านไม่ได้ 80 สายทาง เช่น

1.จ.อ่างทอง จำนวน 6 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309-บ้านบางพลับ อ.ไชโย, โพธิ์ทอง น้ำท่วม 50 ซม., ถนนสาย อท.3027 แยก ทล.334-อินทประมูล อ.เมือง, โพธิ์ทอง น้ำท่วม 100 ซม., ถนนสาย อท.4002 แยก ทล.3064-บ้านมหานาม อ.โพธิ์ทอง, ไชโย น้ำท่วม 70 ซม., ถนนสาย อท.4005 แยก ทล.3501-บ้านโคกช้าง อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ น้ำท่วม 30 ซม., ถนนสาย อท.4017 แยก ทล.3064-บ้านลาดจินจาน อ.โพธิ์ทอง, วิเศษชัยชาญ น้ำท่วม 60 ซม. และ ถนนสาย อท.4020 แยก ทล.3064 – บ้านไผ่ดำ อ.โพธิ์ทอง,วิเศษชัยชาญ น้ำท่วม 30 ซม

2.มหาสารคาม 5 สายทาง ได้แก่ สาย มค.007 สะพานท่าสองคอน-ขามเรียง อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม., สาย มค.009 สะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วม 50 ซม., สาย มค.012 สะพานท่าตูม อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม., ถนนสาย มค.3001 แยก ทล.213-บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย น้ำท่วม 50 ซม. และ ถนนสาย มค.3062 แยก ทล.208-บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย น้ำท่วม 50 ซม.

3.นครสวรรค์ 4 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย นว.3099 แยก ทล.333-บ้านยางขาว อ.พยุหะคีรี น้ำท่วม 50 ซม., ถนนสาย นว.3102 ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง น้ำท่วม 35 ซม., ถนนสาย นว.3119 แยก ทล.225-ชุมชนเกาะยม อ.เมือง น้ำท่วม 30 ซม. และ ถนนสาย นว.4066 แยก ทล.3004 อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด อ.เมือง น้ำท่วม 10 ซม.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

4.เชียงใหม่ 1 สายทาง ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108-บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว และ 5.ภูเก็ต 1 สายทาง ถนนสาย ภก.4038 แยก ทล.4020-บ้านเขื่อนบางวาด อ.กระทู้ ดินสไลด์ ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เข้าซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติ พร้อมช่วยเหลืออำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146